Persbericht fratsloze TBL-reünie

Titus Brandsma: van martelaar tot posterboy

Wij zijn drie oud-leerlingen die in de jaren negentig het TBL hebben afgerond. Dat was in de tijd dat de toenmalige recreatieruimte (de 'RR') het domein van de leerlingen was. De inrichting van de RR werd door leerlingen gerealiseerd, de muziek werd door leerlingen geregeld en leraren kwamen daar voor een sociaal moment en niet voor 'zakelijke' doeleinden.

Buiten school brachten leerlingen veel tijd door in Café Lollipop en Café Kaatje. Het was ook de tijd van de verschillende subculturen op- en buiten het TBL en dat zorgde voor een bijzondere levendige sfeer en band met medeleerlingen. Er waren diverse schoolbands, festivals (Loss-Festi), maatschappelijke evenementen door leerlingen en leraren, schooltoneel met orkest, veel door leerlingen georganiseerde en druk bezochte schoolfeesten en het was ook de tijd van de eindexamenstunts en leerlingen- en docentenstakingen.

Kort nadat wij weg waren, vond er een behoorlijke 'vertrutting' en afvlakking plaats, die zoals nu blijkt, tot op de dag van vandaag is doorgezet; de RR werd omgetoverd tot een saaie kantine met witte tegels en is inmiddels een (nog levenslozere) ophok-ruimte waar ouders surveilleren. De eindexamenstunts- en overnachtingen op het grasveld werden verboden. Van het Titus Brandsma Lyceum zoals wij dat kennen, zijn alleen de bakstenen en het woord ‘TBL’ in de nieuwe naam 'Het Hooghuis — Locatie TBL' gebleven.

Onafhankelijk van elkaar, leek het ons aanvankelijk leuk om de oude sfeer weer eens op te snuiven en oud-leerlingen te ontmoeten toen we de uitnodiging van Het Hooghuis ontvingen.

Met enthousiasme gingen we naar het inschrijfformulier. Echter bleek dat de reünie slechts figureerde in een PR-spektakel rondom het merk Hooghuis en de musical Titus, waarbij maar weinig ruimte was om elkaar te ontmoeten, tegen bovendien forse kosten (een kleine dertig euro).

De algemene voorwaarden waarmee elke deelnemer moet instemmen, stonden bovendien haaks op dat nostalgische gevoel dat wij zochten, maar ook op onze associatie met de persoon Titus Brandsma, die is verworden tot 'Posterboy' in het PR-spektakel van Het Hooghuis.

Toen we elkaar ontmoetten in de privésfeer, waren we het er direct over eens dat we beter zelf iets konden organiseren als we gewoon gezellig herinneringen op wilden halen. Dat is wat inmiddels de 'fratsenvrije' reünie heet.

Overigens worden er parallel nog ten minste twee alternatieve reünies georganiseerd, een tweede ook in Café Lollipop en een derde, de ‘borrelreunie’ in Café Fellini’s. Uit contacten met de organisatoren blijkt dat aan deze reünies dezelfde gevoelens ten grondslag liggen: wel zin om herinneringen met docenten en oud-leerlingen op te halen, geen zin om te figureren als zaalvulling en sponsor.

De reünie willen we graag fratsenvrij houden en daarom worden er behoudens het initiatief verder geen activiteiten georganiseerd. Wij waarderen het recente initiatief1 van het Hooghuis om aan deze behoefte enigszins gehoor te geven, hoewel dit eerder lijkt ingegeven door het enthousiasme voor de alternatieve reünies dan door een oprechte wens om in de behoeften van leerlingen en docenten te voorzien, want de belachelijke algemene voorwaarden zijn nog steeds van kracht en de officiële reünie noemt men nu de ‘concept-versie’.

Waarom blijven we anoniem?

Gezellig samen iets drinken en herinneringen ophalen staan centraal, niet wijzelf.

Bovendien willen we ook graag meedoen aan de reünie zonder dat de reünie, of wat daaraan vooraf ging, onderwerp van gesprek is.

De reünie is dan ook geen statement richting Hooghuis, maar voorziet vooral in onze eigen behoefte om oud-leerlingen zonder verdere fratsen te ontmoeten en herinneringen op te halen van wat ooit het Titus Brandsma Lyceum was.

Als je verder nog vragen hebt stuur dan even een email naar tbl-reunie-2013@lacocina.nl.

TBL Rëunie 2013 Google

Ad 1 Een paar weken voor de reünie, na publicatie van ons initiatief op onze website en ruchtbaarheid in het Brabants Dagblad, stelde het TBL onverhoopt dat het originele programma een concept zou betreffen en introduceerde men de ‘optie’ “Weerzien met informeel samenzijn”, overigens zonder ons initiatief daarbij te vernoemen.
Zie de betreffende pagina van augustus (het origineel concept) en half oktober (versie met twee opties).

Rëunie Titus Brandsma Lyceum 2013

TBL Reunie Logo

Fratsenloze rëunie voor alle oud-TBL-leerlingen en andere geïnteresseerden ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het Titus Brandsma Lyceum in Oss.

De fratsloze rëunie is op Zaterdag 9 november 2013 vanaf 14:00 tot sluit.
We beginnen in Café Lollipop, Kerkstraat 5 , te Oss , 5345BK The Netherlands 51.76118 5.51405